U heeft besloten onze privacyverklaring te lezen, hartstikke goed!

Wij zijn natuurlijk helemaal niet uit op uw gegevens maar als we u op een goede manier van dienst willen zijn hebben wel bepaalde gegevens van u nodig.

Bijvoorbeeld om uw reservering aan te nemen of om onze website zo in te richten dat u er optimaal gebruik van kunt maken. We doen er daarbij natuurlijk alles aan om die gegevens te beschermen en hier verantwoord mee om te gaan.

Maar als u helemaal geen risico wilt lopen dan adviseren wij u om geen gebruik te maken van onze website en ons gewoon te bellen op  06-12 50 83 07(we staan u graag te woord).

Maakt u wel gebruik van onze website dan accepteert u automatisch ons privacy & cookie beleid. 

Privacybeleid TJalk NERO

Deze privacyverklaring geldt voor Tjalk NERO.

Tjalk NERO hecht veel waarde aan een correcte verwerking van privacygegevens voor zijn gasten en websitebezoekers. Daarin verandert met de nieuwe Europese AVG weinig. Nieuw is om dit in een vastgelegd document bekend te maken. Graag stelt Tjalk NERO u daarom op de hoogte van de manier waarop wordt om gegaan met de verwerking van uw gegevens. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaart u akkoord te gaan met deze privacyverklaring en al hetgeen hier uit volgt.

Tjalk NERO gevestigd op de Emmaweg 15, 3603 AK te Maarssen en geregistreerd onder KvK 70668302, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De volgende website behoort tot Tjalk NERO

www.tjalknero.nl

Contactgegevens

Tjalk NERO  is gevestigd op de Emmaweg 15, 3603 AK te Maarssen

mail: ahoy@tjalknero.nl  tel: 06 12 50 83 07

Persoonsgegevens van opdrachtgevers die door Tjalk NERO worden verwerkt

Onder opdrachtgevers van Tjalk NERO worden verstaan onze gasten, leveranciers en eventuele andere organisaties waar Tjalk NERO een zakelijke relatie mee heeft. Tjalk NERO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u geboekt heeft of op een andere wijze contact heeft gezocht met Tjalk NERO:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • adresgegevens bedrijf/organisatie

Het doel waarmee Tjalk NERO persoonsgegevens verwerkt

Enya verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening optimaal te kunnen inzetten, wat in de praktijk betekent:

 • het aannemen van reserveringen
 • afhandelen van de facturatie
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening  te kunnen uitvoeren
 • verzenden van een (maximaal) 12-jaarlijkse mailings
 • onderhouden van contact
 • kunnen aangaan van een overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming

Tjalk NERO neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tjalk NERO) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tjalk NERO deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn.  Er zijn een aantal bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken:

 • Mailchimp
 • Acuity Scheduling 
 • Squarespace 
 • LiveChat

Met deze bedrijven hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Gebruik van cookies

Enya gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om gegevens of surfgedrag te achterhalen. Dit betreft:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers en de tijd die zijn doorbrengen op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze websites bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van onze website

Privacybeleid en andere websites

Op www.tjalknero.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Tjalk NERO is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de betreffende websites.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik van Mailchimp

Voor het met uw verleende toestemming verzenden van korte informatieve e-mails (maximaal 12x per jaar) maakt Tjalk NERO gebruik van Mailchimp. De hierboven genoemde gegevens worden door Mailchimp uitsluitend gebruikt voor mailings van Tjalk NERO.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tjalk NERO. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Enya op uw verzoek de persoonsgegevens waarover Tjalk NERO beschikt in een computerbestand zal sturen naar u of een ander door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ahoy@tjalknero.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op naleving van de privacywetgeving.

Hoe Tjalk NERO uw persoonsgegevens beveiligt

Tjalk NERO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel laptop als telefoon die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van Tjalk NERO zijn voorzien van up-to-date software om malware in welke vorm dan ook tegen te gaan. Voorts zal bij verlies, diefstal of oneigenlijke poging tot gebruik van hardware de toegang worden bemoeilijk door regelmatig wijzigende passwords.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ahoy@tjalknero.nl

 

Maarssen, mei 2018